Stále častěji se setkáváme s případy, kdy nás během naší služební cesty nebo dovolené navštíví zloději. Po příjezdu domů na náš čeká spoušť a vylomené dveře. Aby se takový případ již neopakoval, měli bychom tomu zabránit. Profesionální zámečnické firmy, zámečnictví Praha,  nám spolehlivě pomohou nejen zámek vybrat, ale také nainstalovat. Budeme tak moci klidně spát a těšit se na další dovolenou.

Portfolio služeb zámečnických firem – zámečnictví Praha

Služby těchto odborných firem, zámečnictví Praha , se ale netýkají jen montáží bezpečnostních zámků, ale mohou nastat případy, kdy se nám díky průvanu zabouchnou vchodové dveře. Není nutná panika, ovšem v případě, že je situace vážná, jako na příklad když máme uvnitř malé dítě nebo hrozí nebezpečí požáru, voláme hasiče. Takový výjezd záchranného sboru je nutný, protože ohrožujeme život ostatních obyvatel domu a v takovém případě se nemusíme obávat, že bychom platili výjezd. V opačném případě, kdy jde jen o banální situaci a zavolali jsme hasiče, se výjezd hradí.

Druhy dveřních zámků

Široká nabídka dveřních zámků na trhu nám dává možnost si vybrat ten nejbezpečnější. Můžeme se poradit s odborníky, zámečnictví Praha,  který bude pro naše dveře ten nejvhodnější, vždy je ale hlavní cíl samozřejmě bezpečnost a spolehlivé uzamčení dveří.

Cylindrový zámek

Tento druh zámku všeobecně patří k nejběžnějším zámkům vůbec. Cylindrové zámky jsou rovněž určeny pro různou tloušťku dveří a mají charakteristický standardní profil tělesa. Mezi hlavní výhody těchto zámků patří přijatelná úroveň zabezpečení, snadná instalace a výhodná cenová dostupnost. Tyto dveřní vložky prakticky fungují na principu malých válečků, které jsou různě vysoké, zámečnictví Praha. Zuby správného klíče posouvají tyto válečky do optimální polohy tak, aby se klíč mohl volně otáčet.

Kódové  zámky

V dnešním moderním světě plném elektroniky se můžeme setkat i s kódovanými zámky. Lze je nainstalovat na jakékoliv vchodové dveře a máme dokonalou míru zabezpečení. Není potřeba ani žádný klíč, stačí jen čip nebo číselná kombinace.

Elektronické zámky

I tyto zámky se zejména ve velkých městech staly velmi populární a jejich poptávka stále roste. Zde je potřeba numerická klávesnice pro volbu číselného kódu, můžeme zámek otevřít ale také pomocí čipové karty nebo otisku prstu. Tyto zámky lze rovněž otevřít i na dálku. Máme v takovém případě podstatně velkou míru zabezpečení a zloději nemají šanci uspět.

Bezpečnostní třídy dveřních zámků, zámečnictví Praha

Dveřní zámek lze vybrat také vybrat podle třídy bezpečnosti, které podléhají normě ČSN P ENV 162.
  • Třída 1- je nejběžnější a nejjednodušší mechanismus zámků. Nehodí se pro zabezpečení bytu nebo domu, ale lze je vidět u interiérových dveří.
  • Třída 2 – tento mechanismus je daleko složitější
  • Třída 3 – tato třída se vyznačuje velmi spolehlivým mechanismem. Je to spolehlivá míra zabezpečení a nechtěná návštěva v podobě zlodějů bude mít dost práce s jeho otevřením
  • Třída 4 – nejbezpečnější a nejspolehlivější. Tyto zámky vyžadují speciální instalaci a jde o velmi spolehlivý dveřní mechanismus