Dodáváte v rámci rekonstrukce rovněž materiál?

Materiál potřebný k rekonstrukci vždy dodáváme, na klientovi je pouze výběr vybavení, které na místo určení dopravíme. S výběrem vhodného vybavení jsme samozřejmě schopni kvalifikovaně poradit, za dobu našeho fungování máme zkušenosti s mnoha výrobky a vždy doporučujeme pouze kvalitní zboží. V rámci smluvních prodejců jsme schopni klientům ukázat většinu nabízených výrobků k vyzkoušení. Obecně nedoporučujeme provádět výběr pouze z katalogů či internetových prezentací. Tyto zdroje jsou vhodné k prvotnímu výběru, ale vždy je lepší daný výrobek vidět ve skutečnosti z důvodu zjištění jeho struktury, tvaru či barvy.

Je možné, aby si klient některé vybavení zajistil sám?

Zajištění vybavení ze strany klienta samozřejmě akceptujeme, podmínkou je pouze aby byl daný výrobek k dispozici v místě rekonstrukce v době, kdy bude dohodnuta jeho montáž. Naše firma tedy bude provádět pouze montáž a smluvní záruka se bude vztahovat rovněž pouze na montáž. Případné vady výrobku musí zákazník řešit sám a zaplatí vyšší sazbu DPH než při odběru přímo od nás.

Je byt po dobu rekonstrukce obyvatelný?

Během rekonstrukce jsme schopni Vám zajistit náhradní ubytování. Pokud si však přejete byt po dobu rekonstrukce obývat, bude pro eliminaci omezení zajištěno vše včetně tekoucí vody a funkčního WC. Pouze v den, kdy bude probíhat pokládka nové podlahy na toaletě, bude provoz WC omezen.

Jak dlouho rekonstrukce trvá?

Průměrná délka rekonstrukce je 10 dnů, ale konkrétní časový horizont trvání prací je specifikován vždy před započetím prací. Délka rekonstrukce se vždy odvíjí od náročnosti prací, ale za každý dohodnutý termín ručíme. Pracovní doba v pracovní dny je obvykle od 8:00 do 17:00, pokud má však bytové družstvo ve stanovách jiné časové možnosti vykonávání prací, samozřejmě se jim přizpůsobíme. Smluvně stanovený termín dokončení rekonstrukce vždy dodržujeme.

Lze dodat dílčí harmonogramy činností?

Kromě smluvně stanoveného data dokončení rekonstrukce jsme schopni dodat rovněž harmonogram dílčích rekonstrukčních činností. Činnosti na sebe ve většině případů navazují v následujícím pořadí: bourací práce (včetně odvozu a likvidace stavební suti), zednické práce, vodoinstalace, elektroinstalace, položení obkladů/dlažeb, vybavení příslušným zařízením/koupelnovými doplňky, závěrečný úklid, revize, předání díla.