Jaké jsou platební podmínky při objednání rekonstrukce?

Před zahájením prací nepožadujeme žádné platby. Zálohové platby jsou realizovány až v průběhu rekonstrukce a to na základě dokončení jednotlivých etap rekonstrukce. Podrobný harmonogram jednotlivých rekonstrukčních činností lze samozřejmě dodat.

Co je nutné udělat před zahájením rekonstrukce?

Základem je připravení všech náležitostí (ohlášení – pokud je nutné, výběr vybavení, materiálů atd.). Před zahájením rekonstrukce je nutné informovat Společenství vlastníků/Bytové družstvo a vzhledem k nežádoucím vlivům (prašnost, hluk) je pomocí vývěsky o probíhající rekonstrukci vhodné informovat také obyvatele domu. Všechny práce samozřejmě vykonáváme tak, abychom co nejméně omezovali ostatní obyvatele domu.

Jaké povolení je k rekonstrukci nutné vyřídit?

Pokud rekonstrukce koupelny či bytového jádra probíhá bez zásahu do nosných konstrukcí, postačí ohlášeníbytovému družstvu nebo sdružení nájemníků. V případě zásahu do nosných konstrukcí je však nutné stavební povolení, případně i vyjádření statika. Obojí jsme pro Vás schopni zařídit. Dle situace jsme rovněž schopni zařídit projektovou dokumentaci, kterou je možno použít pro stavební řízení.

Musíme žádat o stavební povolení?

V případech kdy nedochází při realizaci potřebných prací ke změně a způsobu užívání bytu, tak tyto práce nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jelikož se jedná o stavby udržovací, bez zásahu do nosných konstrukcí (tj. nedochází k ubourání nebo rozsáhlému narušení nosné konstrukce), nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost dle § 103 odst. 1 písm. h). Pokud je nutné stavební povolení vyřídit, jsme schopni toto zajistit.