Před započetím přestavby Vás rádi navštívíme a probereme vhodnou budoucí podobu bytového jádra. Jsme schopni poskytnout veškeré potřebné informace a katalogy produktů. Katalogy Vám v případě zájmu zapůjčíme domů, pro dostatek času na promyšlení všech detailů. V případě jakýchkoliv nejasností Vám samozřejmě zajistíme služby našeho bytového architekta, který sladí kompletní interiér k naprosté dokonalosti. Pro inspiraci lze využít rovněž elektronické zdroje, například naši galerii, katalogy produktů či reference.  

Postup rekonstrukce bytového jádra:

  1. Bourací práce

Nejdříve je nutné demontovat staré jádro a provést odvoz na místo, kde dojde k ekologické likvidaci. Vše je samozřejmě již zahrnuto v ceně rekonstrukce. 

  1. Vyzdění bytového jádra

Na místě starého jádra vyzdíme nové příčky z kvalitních pórobetonových tvárnic (YTONG). V průběhu zdění jsou osazeny také zárubně.

  1. Instalace rozvodů

Do nově vystavených zdí zasadíme rozvody vody, odpadu a elektroinstalace. Samozřejmostí je také instalace nového elektrorozvaděče.

  1. Štukování

Nanesení štuku na vystavěné zdi a zpevnění zdiva armovací tkaninou (perlinkou). Po kompletním uschnutí zbrousíme nerovnosti na armovací tkanině a přejdeme k natahování jemné vnitřní omítky zdiva v místech, kde nebude obklad.

  1. Nivelace

Vyrovnání podlahy ( + její hydroizolace) nivelační hmotou v místech pokládky dlažby.

  1. Obklad stěn

Obklady pokládáme na základě předem dohodnutého a schváleného návrhu (kladečského plánu) do požadované výšky a v požadované struktuře. Současně provádíme malířské práce a v případě nutnosti rovněž lakýrnické práce.

  1. Pokládka dlažby

Položení dlažby na odizolovanou podlahu a po zaschnutí spárování dlažby/obkladů.

  1. Montáž

Montáž minerálních podhledů nebo sádrokartonových stropů, montáž odnímatelné desky za WC. Usazení vany nebo sprchového koutu, usazení umyvadla a napojení na odpady. Instalace osvětlení, zásuvek a vypínačů.

  1. Dokončovací práce

Kompletace zařizovacích předmětů, dokončovací práce, úklid.

  1.  Předání

Předání včetně předávacího protokolu a seznámení klienta s funkcemi instalovaného vybavení.

 

Realizaci bytového jádra jsme schopni dokončit zpravidla ve lhůtě 10 pracovních dnů. Po dokončení prací dochází k finančnímu vyrovnání a klient při předání obdrží revizní zprávu, protokol o realizaci tlakové zkoušky vodovodních rozvodů, protokol o zkoušce těsnosti kanalizačních rozvodů, protokol o likvidaci odpadu a prohlášení zhotovitele, že pro stavbu byly použity materiály a technologie v souladu s §156 (183/06 sb.). Součástí předávacího protokolu je rovněž faktura za přestavbu bytového jádra.