Pro čištění povrchů ocelových konstrukcí, plechu, betonu, kamene, skla a dřeva se používají tryskací zařízení. Dále i pro práci ve volném prostoru a v halách pro tryskání. V současné době se tryskání neboli pískování používá nejčastěji ve strojírenství k závěrečnému čištění odlitku před konečnou povrchovou úpravou, jakou je například lakování, a to z důvodu že dokonale odstraňuje stopy po obrábění. Existují dva možné způsoby, jak jemným částicím dodat velkou rychlost. Prvním je unášení abrazivních částic proudem stlačeného vzduchu (kterému se říká tlakovzdušné tryskání). Druhý je mechanické metání těchto abrazivních částic rotujícími lopatkami.

Hojné využití tryskání ve městech pro odstranění nečistot z fasád domů

Tryskání (pískování) je hojně využíváno ve stavebnictví a strojírenství – k opracování zdiva, betonu nebo kamene. Ve velké míře je tryskání využíváno ve městech, která touto technologií odstraňují z fasád, sloupů, ale i jiných ploch zbytky graffiti, plakátů a jiných podobných znečištění. Pískovat lze ale i ve výtvarnictví dekorační předměty vyrobené například ze dřeva a keramiky. Přes šablonu s určitým motivem lze dospět k zajímavým výsledkům.