Rodinný nebo bytový dům je především práce na jeho zvelebování nebo údržbě. Pokud se jedná o drobné úpravy a bežné opravy, nebývá situace nijak dramatická. Složitější situace nastává ve chvíli, kdy je zapotřebí větší rekonstrukce, třeba z důvodu havarijního stavu střechy. Oprava střechy už vyžaduje větší organizaci práce spistu materiálu.

 

Pokud rekonstruujete ptechovou střechu – potažmo plechovou střešní krytinu – je dobré si předem rozmyslet, jestli budete dávat novou střešní krytinu nebo bude rekonstruovat tu stávající. Starou plechovou krytinu můžete natřít nebo vyměnit nevyhovující kus. Při výměně všech částí plechové střešní krytiny je třeba dobře zvážit, jakou novou plechovou střešní krytinu zvolit.

 

Na rovných střechách bývají u větších objektů umístěny střešní světlíky. Ty slouží především ke zvýšení přirozeného světla v objektu a také jako větrací šachty ve větších objetech. Pokud rekonstrujete střechu, je dobré podívat se také na stav střešních světlíků a případně provézt rekonstrukci střešních světlíků.

 

Pro lepší pohyb po střeše a také proti poškození střešní krytiny pohybem osobo po střeše se používá řada ochhranných pomůcek. Často se používají obyčejné kartony z jakých se vyrábějí krabice. Kartony z vlnité lepenky se jednoduše položí na střešní krytinu a zabezpečí se proti pohybu. Pak je váš pohyb po střeše bezpečnější a rekonstrikce střechy nebo střešních světlíků může probíhat bez problémů.

 

Ať se vaše střešní dío podaří k celkové spokojenosti.