Gabionové ploty, také i gabiony, jsou kovové konstrukce, které jsou povrchově upraveny, a to antikorozní úpravou. Tím dosahují velice dlouhé životnosti přibližně kolem 60 až 70 let. Závisí to ovšem na agresivitě prostředí. Samotné konstrukce a stěny jsou vytvořeny ze svařovaných ocelových sítí. Gabionové sítě jsou vyplněny přírodním a lomovým kamenem. Hlavním účelem a funkcí gabionů je opěrná stěna pro přenos zemních tlaků.

Výhody gabionových plotů

Mezi hlavní a pro zákazníky zásadní výhodu patří jejich cena. Cena je oproti klasickým konstrukcím velmi příznivá a samozřejmě i nižší. Ve většině případů není nutný ani železobetonový základ (postačí pouze ten zhutněný). Dlouhá životnost neznamená i čas navíc na jejich údržbu.

Gabiony jsou prakticky bezúdržbové, není nutné natírat plotové výplně. Tvoří také přírodní drenáž a tím tak absorbují a propouští energii vody, a tak snižují i tlak na opěrnou stěnu. Není je nutné izolovat v porovnání s klasickým kamenným obložením. Nepraskají u nich spáry a ani nezčernávají. Technologie výroby umožňuje gabionům jednoduchou a nenáročnou montáž a také možnost je kdykoliv napojit a tím tak rozšířit celý plot o další část. Je možné je také realizovat v zimě i za zhoršených podmínek. Tvoří přírodní dojem a moderní vzhled a přirozeně se tak začleňují do krajiny.